Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

Anasayfa/ Haberler / Güncel Haber
Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:27

Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

Öğrencilerin genellikle yaptıkları kendilerini danışmanın inisiyatifine bırakmaktadır. Söz konusu durum neticesinde tez hazırlarken izlenecek yollar neler? Konusu araştırmaya bile değmez! Gerçekler aslında böyle mi? Sizin de konuyla ilgili fikriniz olsa ve danışmanın karşısında tezle alakalı söyleyecek birkaç cümleniz olsa fena mı olurdu? Emin olunuz ki tez hazırlama aşamasıyla ilgili vasat öğrencilerle danışmanlar bile ilgilenmek istemez. Çünkü onların da belirli bir iş yükü vardır ve tek yapması gereken size tez yazmayı öğretmek değildir. O halde kontrollü şekilde yürütülen ve karşılıklı iletişime dayanan bir metot ile hareket etmek öğrencilerin için zaten faydalıdır ve ek yapmak gerekir ki danışman öğretim üyeleri de anlatılan biçimde öğrencilerle çalışmak isterler. O halde sevgili öğrenciler; tez hazırlarken izlenecek yollar neler? Sorusuna genel olarak bile olsa yanıt vermeniz icap eder. Bu sebepledir ki kısa bir araştırma size mühim katkılar sunabilir. Aşağıda konuya genel perspektiften bir bakış açısı getireceğiz ve tez yazım sürecine adım atmaya buradan başlayacağız.

 

 

İÇİNDEKİLER

Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?................................................................ 1

İÇİNDEKİLER........................................................................................................... 1

1. Tez Hazırlarken İzlenecek Tek Yol Mu Var?............................................... 2

2. Tez Hazırlarken Belirli Yoldan İlerlemeli Mi?............................................. 2

3. Tez Yazım Aşamasında İzlenmesi Gereken Mühim Noktalar.................... 3

3.1. Alt Yapının Taranması............................................................................. 3

3.2. Araştırma Yöntemine Net Biçimde Karar Vermek................................. 3

3.3. Verileri Doğru Biçimde Toplamak.......................................................... 4

3.3.1. Anketleri Doğru Uygulamak (Nicel).............................................. 4

3.3.2. Mülakatları Doğru Biçimde Yapmak (Nitel)................................. 4

4. SONUÇ.................................................................................................................... 5

 

 

1. Tez Hazırlarken İzlenecek Tek Yol Mu Var?

Sorumuzun kısa yanıt kesinlikle hayır! Çünkü tez hazırlarken izlenecek tek yol mu var sorusunda lafı evirip çevirmeye gerek olmadığına inanıyoruz. Evet, akademik çalışmalarda (tez, dönem projesi veya makale yazımı gibi) kesinlikle asgari koşullar vardır ancak bunlara uyulması dışında geriye kalanları danışmanla mutabık olmak koşulu ile dilediğiniz şekilde ilerletebilirsiniz.

 

2. Tez Hazırlarken Belirli Yoldan İlerlemeli Mi?

Yukarıdaki yanıt kısmında genel manada cevaplanan bu soruyu biraz açalım. Tez hazırlarken belirli yoldan ilerleme mi? Diyenlere hayır yanıtını iletebiliriz. Çünkü burada belirli koşulların sağlanması neticesinde yapılacak olan işlerin neticelendirilmesidir. Siz belirli dengeler gözetmek koşulu ile hangi işlemi hangi sırada yaparsınız, kendiniz karar verebilirsiniz. Çünkü tez hazırlarken izlenecek yollar neler denildiğinde bunun tek doğrusu olmadı yanıtını hatırlayınız. Kısacası siz intihal yapmayın, danışman eleştirilerini dikkate alın ve kaynakları doğru şekilde gösterin geriye kalan işlemlerde dilediğiniz biçimde hareket edebilirsiniz.

 

3. Tez Yazım Aşamasında İzlenmesi Gereken Mühim Noktalar

Tez hazırlamayla ilgili bilgileri paylaşmaya çalışırken hepinizin tahmin edeceği üzere tez yazım aşamasında izlenmesi gereken mühim noktalar yok değildir. Şimdi aşağıda birkaç başlık halinde söz konusu hususta düşüncelerimizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Örnekler çoğaltılabilir olsa bile her yayınımızda farklı konulara değinmeye çalışıyoruz.

 

3.1. Alt Yapının Taranması

Öğrencilerin en çok yaptığı hata inceleme yapmadan konu seçmektir. Oysa tez yazım sürecinde alt yapının taranması çok mühimdir. Öyle ki yeterli kaynağın olmadığı konularda süreci başlatırsanız ileride sorun yaşayacağınız aşikardır. Veyahut yüksek lisans tez konusu belirlerken anket/mülakat soruları yoksa ve siz bunları hazırlamakta problem yaşarsanız konunuzu tamamlamanız söz konusu olmaz. Kısacası pek çok nedenden dolayı sizlere konu başlığı seçerken alt yapının taranmasını öneriyoruz. Aksi durumda ciddi problem yaşamanız olasıdır.

 

3.2. Araştırma Yöntemine Net Biçimde Karar Vermek

Belki de ikinci sık yapılan hata hemen işlemlere başlar başlamak araştırma yöntemine net biçimde karar vermek adımını atlamaktır. Nasıl olsa ileride bu bölüm gelecek, o zaman bakarız derseniz ciddi manada emeğiniz zayi olabilir. Şöyle ki araştırma yöntemi ve literatür kısmı ayrılmaz bir bütün teşkil etmelidir. Özellikle de yüksek lisans düzeyi eğitim almaya başlayan kimselerin bu bilinçle olması ve planları/programları buna göre tasarlaması icap eder. Yoksa iş bitmeye yakın aşamalarda araştırma yöntemini netleştiremezseniz danışman bu konu olmadı, değiştirelim gibi çıkışlarda bulunabilir. Tam olarak bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamanız adına tez hazırlarken izlenecek yollar neler? Sorusuna kendimizce yanıt vermeye gayret gösteriyoruz.

 

3.3. Verileri Doğru Biçimde Toplamak

Bilimsel araştırmalarda veri toplama aşaması başlı başına önemli bir noktadır. Çünkü çeşitli sınırlılıklar nedeniyle en kısa sürede en gerçekçi sonucu elde edecek verilere ulaşmanız icap eder. Verileri doğru biçimde toplamak ne kadar mümkün tartışmaya açık olsa bile, mümkün olan en doğru şekilde ilerlemek kafi görünmektedir. Şimdi nitel ve nicel çalışmalar için ayrı ayrı konuyu irdeleyelim.

 

3.3.1. Anketleri Doğru Uygulamak (Nicel)

Gerçek manada anketleri doğru uygulamak ayrı bir disiplindir ki yüksek lisans düzeyi öğrencilerin bu konulara hakim olması beklenemez. Bu sebepledir ki genellikle rast gele örneklem seçimi yapılır. Yine de bilimsel araştırmanın gerçekçi sonuçlar verebilmesi adına her ne evren seçimi yapılıyor ise buna uygun biçimde örneklem tercihinde bulunmak lazım gelir. Böylece mantıktan uzak ve geçerli olmayan bilimsel sonuçların ortaya çıkmasına engel olmak mümkündür. Gerekirse bu konuda nasıl örneklem seçimi yapılacağıyla alakalı tez yazım sürecinde eğitim alınmalıdır.

 

3.3.2. Mülakatları Doğru Biçimde Yapmak (Nitel)

Dönem projeleri veya tezlerde mülakatları doğru biçimde yapmak mühimdir. Yarı yapılandırılmış görüşme olarak geçen bu konuda genelde sınırlı sayıda katılımcıdır. Soruları araştırmacı kendi düşüncesine göre tasarlayabildiğinden dolayı mühim olan uygulamanın doğru yapılmasıdır. Nitel araştırma denilen bu araştırma yönteminde en çok karşılaşılan sorun konuşmanın uzaması ve ana inceleme alanından uzaklaşmasıdır. Konuyla ilgili tez araştırmacısı dikkatli olmalı ve gereken kritik noktalarda katılımcıya müdahale ederek görüşmeyi yönlendirmelidir.

 

4. SONUÇ

Tüm bu anlatılanları toparlayacak olursak tez hazırlarken izlenecek yollar neler? Sorusuna kendimizce yanıt vermeye çalıştık. Sonuç itibariyle bunlar olmazsa olmaz noktalar olmamakla birlikte, tez yazdırma süreciyle alakalı bizim tecrübelerimize dayanmaktadır. Sizlerin dikkat etmesi gereken kendi sisteminizi oluşturmak olmalıdır. Yani araştırmanızı gerçekleştirmeniz neticesinde neler yapabileceğiniz netleştiriniz. Özellikle de danışman öğretim üyesinin tez hazırlama aşamasında sizden beklentileri nelerdir? Eğer bunları anlar ve doğru biçimde program yapar ve uygularsanız emin olunuz başarılı şekilde mezun olmanız içten bile değildir. Detaylı bilgi almak ya da destek hizmetlerimize başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer İçerikler

Tez Yazma Danışmanlık

Tez Yazma Danışmanlık

12 Mayıs 2024 Pazar 11:42
Parayla Tez Yazdırma Danışmanlığı Alınabilirmi?

Parayla Tez Yazdırma Danışmanlığı Alınabilirmi?

18 Nisan 2024 Perşembe 10:22
Tez Yazan Yerler

Tez Yazan Yerler

27 Mart 2024 Çarşamba 12:59
Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

19 Mart 2024 Salı 13:28
Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Nasıl Hazırlanır?

27 Şubat 2024 Salı 13:05