Tez Nasıl Hazırlanır?

Anasayfa/ Haberler / Güncel Haber
Tez Nasıl Hazırlanır?

27 Şubat 2024 Salı 13:05

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez, makale veya dönem projesi olduğu fark etmeksizin tüm akademik çalışmalar bazı temel prensiplere dayanır. Genellikle öğrencilerin işlemleri çok zorlu veya ulaşılması güç aşamalar olarak nitelendirilmesi kabul edilir olmakla birlikte aslında doğru değildir. Çünkü tez nasıl hazırlanır denildiğinde aslında temel manada yapılabilecekler belirlidir. Bize göre buradaki temel problem bir standardizasyon problemi ve öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Bu sebepledir ki tez hazırlama süreci pek çok öğrenci için zaman zaman içinden çıkılmaz bir hale gelebilmektedir. Ayrıca işin psikolojik boyutunda dikkate almak gerekiyor ki insanlar bu noktada gerçek manada çeşitli can sıkıcı süreçlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Hal böyle olunca da psikolojinizi iyi yönetemediniz durumlarda olağan şartlarda yapabileceğiniz işlemleri de yerine getirmeniz genellikle pek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla da aslında öncelikle tez hazırlama sürecine ruhen hazır olmak gerekmektedir. Pek çok kişi bu da ne demek oluyor diye düşünecektir. Ancak bizim burada ifade etmek istediğimiz gerçek manada yaşanmış deneyimlerle sabittir. Bu sebepledir öncelikli olarak şunu bilmeniz gerekiyor ki bilimsel çalışmalarda herhangi bir standart söz konusu değildir. Bunun doğal bir sonucu olarak da danışmandan az veya çok her halükarda eleştiri alacaksınız. Öğrenci olarak sizin yapmanız gereken bu tenkitleri doğal karşılamak ve danışmanın taleplerini somut biçimde açıklamasını sağlamak suretiyle gereken işlemleri yapmaktır. Bu makale ile genel manada tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt alabileceğinizi öngörüyoruz. Süreçle alakalı aşamalar sekiz ana alt başlık altında incelenecek ve kısa kısa özet şeklinde bilgiler ortaya konulacaktır. Eğer kısmi olarak bilgi arıyorsanız doğrudan bu başlıklardan sizinle ilgili olana göz atmanızda fayda vardır. Şimdi aşağıda öncelikle içindekiler kısmını ortaya koyalım ve devamında bu başlıkları peşi sıra ortaya koyalım. Burada anlatılanlar veya hizmetlerimizle alakalı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçip detayları öğrenebilirsiniz.

İçindekiler

Tez Nasıl Hazırlanır?................................................................................................. 1

İçindekiler................................................................................................................... 2

1. Araştırma Yöntemi ve Konu Belirleme............................................................. 2

2. Taslaklar (İçindekiler) Meydana Getirme......................................................... 3

3. Kaynak Taraması ve Kısa Notlar Alma............................................................. 3

4. Detaylı Okuma ve Detaylı Yazma Aşaması...................................................... 4

5. Elde Edilen Verilerin Analizi............................................................................ 4

6. Tartışma Yazılması............................................................................................ 5

7. Sonuç, Öneri ve Özet Kısımlarının Yazılması.................................................. 5

8. Teslim Süreci ve Teslim Sonrası İşlemler......................................................... 6

1. Araştırma Yöntemi ve Konu Belirleme

Tez nasıl hazırlanır konusunda öncelikli olarak yapılması gereken birkaç temel bilgiye hakim olmaktır. Tüm bilimsel araştırmalar temel manada iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; literatür ve araştırma yöntemi olarak ifade edilebilir. Bu temel ayrımın sonrasında tez yazım sürecinde ilk olarak yapılması gereken araştırma yöntemi ve konu belirleme işleminin gerçekleştirilmesidir. Konu belirlemeden veya henüz konu belirleme aşamasında metodoloji ile ilgili yani araştırma yöntemi ile ilgili durumun nasıl tespit edileceği pek çok kişinin zihninde oluşmuyor olsa bile bize göre kesinlikle konudan ayrı olarak değerlendirilemez. Çünkü sizin konunuzu ayrıştıracak temel kısım araştırmanın metodolojisi yani yöntemi kısmıdır. İkinci olarak ise dikkat etmeniz gereken eğer yöntemi netleştiremezseniz literatürü tamamladıktan sonra çalışma konunuzun çıkmaza girebileceği gerçeğidir. Bu sebepledir ki henüz konu belirlerken anket, mülakat veya her nasıl şekilde araştırma yapılacaksa somut biçimde ortaya koymalı ve planı net şekilde yazılı olarak kayıt altına almalısınız. Konu belirleme açısından ifade edeceğimiz detaylar ise öncelikle bilgi sahibi olduğunuz ve aynı şekilde danışmanın teknik bilgisinin bulunduğu konulara odaklanmak olacaktır. Bundan sonrasında ise yeterli literatür bulunan konu veya konular özelinde detaylandırma yoluna gidebilirsiniz.

2. Taslaklar (İçindekiler) Meydana Getirme

Araştırmanın yöntemi ile ilgili temel bilgileri ortaya koyduğunuza göre artık literatür üzerinde çalışmaya başlayabilir ve daha net ifadeyle taslaklar (içindekiler) meydana getirme işlemini yapabilirsiniz. Burada temel manada bölüm kurguları tespit edilir. Bölüm kurgularına ek olarak alt başlıkları detaylandırmanız ve ileride yazacağınız literatürün ana hatlarıyla ortaya çıkmasını sağlamalısınız.

3. Kaynak Taraması ve Kısa Notlar Alma

İçindekiler kısmı oluşturduğuna göre artık tez yazım sürecinde kaynak taraması ve kısa notlar alma işlemlerine başlayabilirsiniz. Burada yapılacak işlem zaten taslak oluşturma aşamasında ulaştığınız kaynakları okumak olacaktır. Devamında ise konuya temel manada hakim olacağınızdan dolayı internet üzerinden veya kütüphanelerde yapacağınız araştırmalar neticesinde kendinize yarar sağlayacağını düşündüğünüz kaynakları okumak ve bunlar hakkında notlar almak olacaktır.

Elde edilecek bilgilerin referanslarının kayıt altına alınması son derece önemlidir. Eğer referansları kayıt altına almazsanız ileride ek bilgi gerektiğinde söz konusu kaynaklara ulaşmanız mümkün olmayacağından dolayı ciddi manada problem yaşayabilirsiniz. Ayrıca pek çok enstitüde teslim sürecinde kullandığınız kaynaklar sizden talep edildiğinden dolayı bunları arşivlemek önemli bir fayda sağlayacaktır.

4. Detaylı Okuma ve Detaylı Yazma Aşaması

Aslında bir önceki başlıkla birlikte temel manada yapılabilecek işlemler için ayrı bir başlık oluşturmaya gerek yoktu. Ancak pek çok öğrencinin okumaya devam ettiği halde zihninde pek bir şey kalmadığını ifade ettiğini gözlemliyoruz. Bu kaygınız kabul edilebilir olmakla birlikte, tez yazarken biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu ifade edebiliriz. Yani burada siz aslında okudukça hiçbir şey anlamıyormuş gibi düşünüyor olsanız bile zaman içerisinde parçalar zihninizde birleşecektir. Bahsedilen sebepledir ki sizin yüksek lisans tez hazırlama sürecinde yapmanız gereken durmaksızın bulduğunuz kaynakları okumak ve kaynaklarının sayfa numarayla birlikte arşivlenmesi işlemi olmalıdır. Kısacası tez nasıl hazırlanır denildiğinde bu aşama son derece mühimdir. Önceki adımdan bir fark ifade edilecek olursa notlarınızı biraz daha uzun hale getirmeniz gerekir.

5. Elde Edilen Verilerin Analizi

Daha önce yapılan araştırma yöntemi hakkındaki ön çalışmaya ek olarak bu aşamada artık verilerin elde edilmiş olması gerekmektedir. Eğer veri toplama işlemini literatürle birlikte yürüttüyseniz artık elde edilen verilerin analizi yerine getirilmek durumundadır. Veriler toplandıysa bir an önce toplayıp bu aşamaya geçmeniz ve araştırma yöntemini her neyse ona göre analizleri gerçekleştirmeniz icap eder. Bu yöntemler kullandığınız metot ve sisteme göre değişkenlik gösterebilir. Örneğin anket uygulaması yapmış bir öğrencinin SPSS programı aracılığı ile istatistik veri analizi yapması gerekir. Unutmayın ki analiz kısmı neredeyse çalışmanın yarısını meydana getireceğinden dolayı danışmanla koordineli biçimde bu aşamayı yerine getirmek son derece önemlidir. Analizlere başlamadan önce planladığınız muhtemel analizleri mutlaka danışman onayına sunmalı ve eğer revizyon talepleri varsa mutlak suretle analizde dikkate almalısınız.

6. Tartışma Yazılması

Literatür kısmı tamamlandı ve analizler yerine getirildiyse artık çalışmanın küçük teknik detayları kalmış demektir. Bu aşamaya gelindiğinde tartışma yazılması icap eder. Tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt verirken tartışma yazılması son derece önemli bir yer tutar. Çünkü pek çok danışman ve jüri üyesi bilimsel araştırmaların literatür kısmıyla fazlaca ilgilenmez. Burada verilerin analizi ve bulgular ile tartışma sonuç ve öneriler üzerinde ağırlıkla durulduğunu ifade edebiliriz. Bu bilgiden hareketle öğrencilerin yapması gereken kendi çalışmasında elde edilen bulgular ile daha önce literatürde yapılmış benzer çalışmanın bulguların kıyaslamak olacaktır. Bu şekilde tartışma kısmı yazılır ve danışman onayına sunulur. Anlatılan durum yüksek lisans dönem projesi açısından değerlendirildiğinde aynı şekilde geçerlidir.

7. Sonuç, Öneri ve Özet Kısımlarının Yazılması

Bir önceki başlıkta ifade edilen tartışma kadar önemli olan diğer aşamalar ise sonuç, öneri ve özet kısımlarının yazılması işlemleridir. Bu aşamalarda yine birkaç sayfadan ibaret olmakla birlikte çalışmanın adeta temelini meydana getirilmektedir. Pek çok bilim insanı ulaştığı bir bilimsel çalışmada sonuç-öneri ve özet kısımlarını incelemektedir. Kim yüzlerce sayfa bir dokümanı incelemek ister ki? Günümüz insanı zaten modern hayat içerisinde zaman yetiremediğinden dolayı elde ettiği bilgileri kısa ve öz şekilde okuyup sonuçlandırmak istemektedir. Bu sebepledir ki sizin meydana getireceğiniz söz konusu bölümler düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Unutmayın ki sizin bilimsel çalışmanıza ulaşacak insanların çok büyük kısmı çalışmanızın bu kısımlarıyla fazlaca ilgilenecektir. Anlatılan sebepledir ki çok kısa olmalarına rağmen söz konusu başlıkların altı son derece nitelikli bilgiyle doldurulmalı ve yaptığınız çalışmayı doğru biçimde özetlemelidir.

8. Teslim Süreci ve Teslim Sonrası İşlemler

Artık her şey tamam olduğuna göre tez nasıl hazırlanır sorusuna yanıt aldığınızı düşünüyoruz. Teslim süreci ve teslim sonrası işlemler hakkında herhangi bir faaliyetimiz bulunmadığından dolayı bu konuda sizlere bilgi veremeyeceğiz. Ancak size önerimiz eğitim gördüğünüz enstitü veya fakülteden bilgi almak suretiyle teslim ve teslim aşamasından sonraki süreçte neler yapacağınızla ilgili bilgi almanız olacaktır. En doğru bilgiyi buralardan elde edebileceğinizi düşünüyoruz.

Diğer İçerikler

Tez Yazan Yerler

Tez Yazan Yerler

27 Mart 2024 Çarşamba 12:59
Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

19 Mart 2024 Salı 13:28
Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Nasıl Hazırlanır?

27 Şubat 2024 Salı 13:05
Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

Tez Hazırlarken İzlenecek Yollar Neler?

23 Eylül 2023 Cumartesi 14:27
Tez hazırlama yapısı nasıl olur?

Tez hazırlama yapısı nasıl olur?

27 Mart 2023 Pazartesi 14:00