Tez Yazma Danışmanlık

Anasayfa/ Haberler / Güncel Haber
Tez Yazma Danışmanlık

12 Mayıs 2024 Pazar 11:42

Tez Yazma Danışmanlık

Tez Yazma Danışmanlık

Üniversitelerin tüm akademik düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin tamamı tez ya da dönem proje yazım süreci ile karşı karşıya kalmak durumundadır. Çeşitli nedenlerle öğrencinin bunları yerine getiremediği durumlarda tez yazma danışmanlık desteği alabilir. Bu sürecin amacı aslında öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmek, bunları yazıya dökmedeki becerileri geliştirmek ve aslında genel manada teknik olarak kendilerini daha üst seviyelere çıkarmalarını sağlamaktır. Hal böyle olunca da çeşitli işlemler bütününden bir araya gelen tez hazırlama süreci genel itibari ile karmaşık süreçlerden meydana gelir. Böyle bir durumda ise öğrenci için süreç zorlu ilerler ve çeşitli noktalarda ihtiyaçlar ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu ihtiyaçları ortadan kaldırmak maksadıyla sürecin bir kısmı veya tamamı bir başkasına delege edilebilir. İşte tam burada tez yazma danışmanlığı devreye girmektedir. Sistemsel bazı problemler söz konusu olduğundan dolayı öğrencilerin tez yazmayı nasıl yapacağını bilemedikleri durumlar meydana gelmektedir. Elbette sistemsel problemlere ek olarak öğrencilerin de konuyla alakalı yeterli çabayı göstermediği ve bu işlemlere karşı motivasyonlarının düşük olduğunu zaman zaman gözlemliyoruz. Oysaki tez hazırlama danışmanlık süreçleri öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri noktasında çok önemli katkılar sunar. Hatta pek çok dersten dahi faydalı olacağını düşünüyoruz. Ancak bu bilinçte olmayan öğrencilerin bunu bir yük gibi görüp tez yazma danışmanlık noktasında hizmet almak suretiyle işlemleri tamamlama düşüncesi içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Çoğu kez vurguladığımız üzere önerimiz her daim öğrencilerin kendisinin tez yazım sürecine yerine getirmesidir. Bu her zaman mümkün olmuyorsa öncelikle metodoloji veya istatistik veri analizi (SPSS ve Lisrel ile) gibi konularla alakalı destek almak, diğer kısımları ise kendisinin yapması yine mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Elbette çalışma sahibi olarak bu tür kararları verecek olan sizlersiniz ancak bizim önerilerimizi dikkate almanız en azından kendi yararınıza olacaktır diye düşünüyoruz.

 

İçindekiler

Tez Yazma Danışmanlık............................................................................................ 1

İçindekiler................................................................................................................... 2

1. Tez Nasıl Yazılır?.............................................................................................. 2

2. Kısaca Tez Yazma Aşamaları............................................................................ 3

3. Yüksek Lisans Tezleri Destek........................................................................... 4

4. Tez Hazırlama Kolaylıkları............................................................................... 4

5. Hemen Acil Tez Yazdırma................................................................................ 5

 

1. Tez Nasıl Yazılır?

Bilimsel araştırma yöntemleri dersi tüm üniversitelerde öğrencilere ders olarak gösteriliyor olsa dahi bunun ne kadar verimli olduğu tartışmaya açık bir konudur. Bu dersin öğrencileri söz konusu dersi almış olmalarına rağmen tez nasıl yazılır sorusuna yanıt veremiyor. Ya da insanların çok büyük çoğunluğu soruya yanıt veremediğinden dolayı sistemi sorgulamak gerekiyor. Bunlar ayrı bir inceleme konusu olsa da tez yazım süreci ile alakalı sistemsel bir problem olduğunu düşünüyoruz. Hatta bu ülkemiz özelinde değil dünyadaki tüm ülkeler için geçerli bir durumdur. Hal böyleyken öğrencilerin konuyla alakalı yaşadığı problemler bir yana tez nasıl hazırlanır süreci aslında karmaşık aşamalarda meydana gelmektedir. Tez hazırlama sürecinin en önemli problemi insanların bunu hayatında bir ya da birkaç defa kullanması ve sonrasında ise hiçbir ihtiyaç duymayacağından dolayı öğrenmeye karşı motivasyonun düşük olması gerçeğidir. Belirli asgari koşullar aynı kalmak üzere aslında tez yazım süreci her kişinin kendisine göre uyarlayabileceği aşamalar bütün olarak ifade edilebilir. Bu noktada biz de tez yazma danışmanlık hizmetleri sunarken kendimize ait bir sistemi geliştirmekteyiz ve hizmetlerimizi bu koşulları etrafında ilerletmekteyiz. Başka birisinin işlemleri nasıl yapacağı kendisini bağlamakla birlikte, herkesin kendisinin doğru olduğuna inandığı bir sistemi bulunmaktadır. Bu sistem etrafında bizim önerimiz literatür ve araştırmanın yöntemi olarak çalışmayı 2 ana kategori ayırmak gerektiği gerçeğidir. Literatürle ilgili incelemeler yapılır. Bir yandan da veri toplama işlemini yerine getirmek gerekiyor. Tez yazarken kesinlikle kaynaklar arşivlenmeli ve doğru şekilde kayıt altına alınmalıdır. Her aşamada danışman öğretim üyesi ile görüşülmeli ve kendisinin eleştirileri mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Olası eleştiriler yerine getirilmeli ve yerine getirilemeyen herhangi bir husus var ise bunu mutlaka danışmana anlatmanız icap etmektedir.

 

2. Kısaca Tez Yazma Aşamaları

Yukarıda ifade edildiği gibi kısaca tez yazma aşamaları ana hatları aynı kalmak koşuluyla kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Bize göre aşağıdaki başlıklar sürecin nasıl işleyeceğini anlatmak için yeterli olacaktır. Şimdi bu başlıkları sıralı olarak aşağıda paylaşalım.

 

 1. Konu ve araştırma yöntemi belirleme
 2. Öneri formu hazırlama
 3. Gerekiyorsa etik kurul başvuru formu hazırlama
 4. İçindekiler oluşturma
 5. Literatür yazma aşamaları
 6. Danışman kontrolleri ve revizyonların dikkate alınması
 7. Verilerin toplanması
 8. Verilerin analiz edilmesi ve bulguların meydana getirilmesi
 9. Tartışma yazılması
 10. Sonuç ve özet yazılması
 11. Format düzenlemesi ve teslim

 

 

3. Yüksek Lisans Tezleri Destek

Profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin profillerine bakıldığında genellikle yüksek lisans veya üzeri seviyede akademik programlarda eğitim gören kişiler oldukları görülmektedir. Çünkü tez yazma danışmanlık desteği almak için işlemleri bir şekilde yapamıyor olmanız gerekiyor. Yüksek lisans tezleri destek konusunda faaliyet gösterildiğinde öğrencilerin çoğunluğunun çalışmakta oldukları görülmektedir. Hatta pek çoğunun da evlilik süreci içerisinde olduğu ve bu sebeple de eğitime zaman bulmakta problem yaşadığı görülmektedir. Kısacası ağırlıklı olarak yüksek lisans tezleri destek konusunda talepler geldiğini ifade edebiliriz. Ayrıca bu hususta söylenmesi gereken en önemli kıstaslardan birinin lisans öğrencilerinin fazlaca zamanları olduğu gerçeğidir. Dolayısıyla da lisans öğrencisi zaten okul dışında genellikle pek bir iş yapmadığı için buna ayıracak vakti vardır.

 

4. Tez Hazırlama Kolaylıkları

Genellikle bu yaklaşım çok mantıklı olmasa dahi tez hazırlama kolaylıkları konusunda bize çokça soru gelmektedir. Açıkçası tez hazırlamanın kolay ve sihirli bir yöntemi bulunmaz. Ancak enerjiyi verimli kullanacak şekilde en kısa yoldan sonuca gidecek bazı tüyoları sizlerle paylaşabiliriz. Öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekiyor ki tez yazım sürecinde öğrencilerin kesinlikle hakkında fikir sahibi olduğu konular üzerine odaklanması gerekmektedir. İdareli davranmak adına veya sadece danışman tavsiyesiyle zorluklara yönelmenizi önermiyoruz. Özellikle de yabancı dili iyi seviyede olmayan kimseler için Türkçe literatürün yeterli olmadığı alanlarda konuyu seçmek sizin için zorlu ve zahmetli olabilir. İkinci olarak eğer bir anket veya mülakat uygulanacaksa henüz konu belirleme aşamasında bunları somut içinde ortaya koymanız gerekmektedir. Örneğin sizin kolay ulaşabileceğiniz kişilere yönelik olarak anket ve/veya mülakat seçimi yapmanız gerekmektedir. Eğer kişilere ulaşmakta problem yaşarsanız bu süreç ciddi manada canınızı sıkacak ve bazı durumlarda ise veri toplamayı imkansız hale getirecektir.

 

5. Hemen Acil Tez Yazdırma

Öğrenciler genellikle işlemlerini son dakikaya bırakır. Çok kez bunu uyarıyor olsak dahi hemen acil tez yazdırma noktasında taleplerin fazlaca olduğunu gözlemliyoruz. Konuyla alakalı faaliyet veren bir yer olarak açıkçası hızlı ve acil şekilde çalışma yapılmasını önermiyoruz. Çünkü akademik çalışmalarda bir standart olmadığından dolayı zamanı kontrollü olarak yönetmek ve düzenli olarak ara kontrole yapılan çalışmayı sunmak önem arz etmektedir. Gelgelelim ne kadar vurgulasak dahi bu konuyla ilgili pek çok kimsenin çeşitli sebeplerle acil olarak tez hazırlama süreci desteği almak istediğini biliyoruz. Eğer uygunluk durumumuz varsa gelen teklifleri buna göre değerlendiriyoruz. Her halükarda tez yazma danışmanlık süreci ile alakalı tüm taleplerinizle ilgili başvurularınızı değerlendirmeye alınmaktadır. Hizmet koşulları ile alakalı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Diğer İçerikler

Tez Yazma Danışmanlık

Tez Yazma Danışmanlık

12 Mayıs 2024 Pazar 11:42
Parayla Tez Yazdırma Danışmanlığı Alınabilirmi?

Parayla Tez Yazdırma Danışmanlığı Alınabilirmi?

18 Nisan 2024 Perşembe 10:22
Tez Yazan Yerler

Tez Yazan Yerler

27 Mart 2024 Çarşamba 12:59
Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

Lisans & Lisansüstü Tez Danışmanlığında 0Başarı Kesin Sonuç

19 Mart 2024 Salı 13:28
Tez Nasıl Hazırlanır?

Tez Nasıl Hazırlanır?

27 Şubat 2024 Salı 13:05